Snížené výstupy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – snížené výstupy

Jazyk a jazyková komunikace

 

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie

Člověk a jeho svět

Člověk a příroda

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce