Školská rada a SRPDŠ

Složení školské rady

Volby z zástupců z řad rodičů proběhly 23. a 24. června 2021. Zvoleni byli kandidáti:

1. Zástupci rodičů

 • Anna Kasáková
 • Miroslava Jandová
 • Lukáš Rác

2. Zástupci zřizovatele

 • Irena Janáčková
 • Ing. Kateřina Sedláčková

3. Zástupci pedagogů

 • Mgr. Renata Kočovská
 • Mgr. Libuše Lžičařová
 • Mgr. Miroslava Svěcená

Sdružení rodičů a přátel dětí školy při ZŠ a MŠ Raspenava

Příspěvek na SRPDŠ je na 100,- Kč za jednoho žáka na školní rok, za 2 a více dětí pak na částku 150,- Kč na školní rok.

 

Pravidla pro uvolňování finančních prostředků z fondu SRPDŠ

 • příspěvky na akce, které se týkají reprezentace školy (cestovné, startovné, ceny, bude-li akce pořádaná školou)
 • příspěvky na organizaci projektových dní, exkurzí a odměny pro žáky v rámci pořádání projektových dnů (2.000,- Kč na akci, maximálně 8.000,- Kč)
 • příspěvek na harmonizační (ekologický) pobyt, žáků 6. ročníku 150,- Kč na žáka
 • příspěvek na odměny žákům na konci školního roku 200,- Kč na třídu