Školská rada a SRPDŠ

Výsledky voleb do školské rady dne 21. listopadu 2023

 1. paní Barbora Koudelková – náhradnice
 2. paní Kristýna Dubová – zvolena do školské rady
 3. paní Miroslava Jandová – zvolena do školské rady
 4. pan Ing. Lukáš Rác – zvolen do školské rady

Funkční období nové školské rady začíná 1. ledna 2024.

 

Složení školské rady do 31. prosince 2023

Volby z zástupců z řad rodičů proběhly 23. a 24. června 2021. Zvoleni byli kandidáti:

1. Zástupci rodičů

 • Anna Kasáková
 • Miroslava Jandová
 • Lukáš Rác

2. Zástupci zřizovatele

 • Irena Janáčková
 • Ing. Kateřina Sedláčková

3. Zástupci pedagogů

 • Mgr. Renata Kočovská
 • Mgr. Libuše Lžičařová
 • Mgr. Miroslava Svěcená

Spolek rodičů a přátel dětí školy 

Dne 7. prosince 2022 se konala ustavující schůze Spolku rodičů a přátel dětí školy.  Spolek je zapsán k 1.1.2023 do Spolkového rejstříku.

 

Všeobecné podmínky pro čerpání finančních prostředků SRPDŠ:

 1. Příspěvky na akce, které se týkají reprezentace školy (cestovné, startovné, ceny – bude-li akce pořádaná školou)
 2. Příspěvek na harmonizační, ekologický a lyžařský pobyt žáků
 3. Příspěvek na odměny žákům na konci školního roku
 4. Předschválený příspěvek na individuální akce tříd v daném školním roce (o výši příspěvku se rozhoduje každý školní rok nově) Výše příspěvku pro školní rok 2023/2024 je 100,- Kč na žáka
 5. Příspěvek na mimořádné akce bude projednán výborem spolku individuálně
 6. O schválení a výši příspěvků na jednotlivé akce a pobyty rozhoduje výbor spolku