Školská rada a SRPDŠ

Složení školské rady

Volby z zástupců z řad rodičů proběhly 23. a 24. června 2021. Zvoleni byli kandidáti:

1. Zástupci rodičů

 • Anna Kasáková
 • Miroslava Jandová
 • Lukáš Rác

2. Zástupci zřizovatele

 • Irena Janáčková
 • Ing. Kateřina Sedláčková

3. Zástupci pedagogů

 • Mgr. Renata Kočovská
 • Mgr. Libuše Lžičařová
 • Mgr. Miroslava Svěcená

Spolek rodičů a přátel dětí školy 

Dne 7. prosince 2022 se konala ustavující schůze Spolku rodičů a přátel dětí školy.  Spolek je zapsán k 1.1.2023 do Spolkového rejstříku.

 

Všeobecné podmínky pro čerpání finančních prostředků SRPDŠ:

 1. Příspěvky na akce, které se týkají reprezentace školy (cestovné, startovné, ceny – bude-li akce pořádaná školou)
 2. Příspěvky na organizaci projektových dní, exkurzí a odměny pro žáky v rámci pořádání projektových dnů
 3. Příspěvek na harmonizační, ekologický a lyžařský pobyt žáků
 4. Příspěvek na odměny žákům na konci školního roku
 5. Příspěvek  na individuální akce tříd ( 2x za školní rok)
 6. Příspěvek na mimořádné akce bude projednán výborem spolku individuálně
 7. O schválení a výši příspěvků na jednotlivé akce a pobyty rozhoduje výbor spolku