Minimalizace šikany

Účastnili jsme se také projektu Minimalizace šikany. Ten organizovalo občanské sdružení AISIS Kladno. Tento projekt byl velmi přínosný a s jeho průběhem jsme byli spokojeni. Obzvláště v dnešní době, kdy jsou vztahy mezi dětmi často více než problematické. V první části projektu jsme se velmi intenzivně vzdělávali (celkem 10 pedagogů včetně vedení školy na několika dvoudenních seminářích). Poté jsme prakticky pracovali s celým pedagogickým sborem pod vedením lektora u nás ve škole. Sbírali jsme náměty pro práci s žákovskými kolektivy, s jejich vedením a nastavováním vztahů uvnitř těchto kolektivů. Účast na tomto projektu pro nás měla obrovský přínos.

Projekt skončil k 1. září 2011