Dotkněte se inspirace

 „Dotkněte se inspirace“

 výzva MŠMT č. 51

 Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit profesní a osobnostní růst pedagogických pracovníků na základních a středních školách v oblasti využití ICT. Je koncipován tak, aby došlo k naplnění klíčových aktivit definovaných Výzvou č. 51. Jedním z nosných bodů projektu je odpovědná mentorská činnost směřovaná k řediteli školy a ICT metodikovi. Tyto dvě osoby jsou klíčové pro naplnění cílů projektu a pro úspěšnou realizaci aktivit souvisejících se vzděláváním pedagogických pracovníků. Cílem projektu je zvýšit efektivitu využití školních ICT při výuce, a to jak z pohledu techniky, která je ve školách již k dispozici, tak především z pohledu nových mobilních dotykových zařízení, která budou v rámci projektu škole dodána. Díky kvalitnímu projektovému týmu bude zajištěna odpovědná implementace dotykových zařízení do prostředí školy včetně zajištění metodické podpory, jak se zařízeními pracovat dle aprobace každého pedagoga. V rámci projektu bude zcela využita možnost individuálního přístupu ke každé škole, která je do projektu zapojena, čímž bude dosaženo naplnění cílů projektu.