Třída 1.A – třídní učitelka Mgr. Dana Málková

1.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Č M Hv OSV        
Úterý Č Prv Tv Č        
Středa Č M Č Vv        
Čtvrtek Č M Prv Pv        
Pátek Č M Tv Č        

Třída 1.B – třídní učitelka Mgr. Hana Škodová

1.B 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Č M Č OSV        
Úterý Č M Prv Tv        
Středa Č M Vv Č        
Čtvrtek Č Prv Hv Pv        
Pátek Č M Č Tv        

Třída 2.A – třídní učitelka Eva Svárovská

2.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Č/A Č/A M Tv OSV      
Úterý Č M Č Prv Hv      
Středa Č M Tv Č        
Čtvrtek Č M Prv Č        
Pátek Č M Pv VV        

Třída 3.A – třídní učitelka Mgr. Blanka Novotná

3.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Č M Aj Prv OSV      
Úterý Č M Č Vv Pv      
Středa Č M Prv Č Tv      
Čtvrtek Č Aj M Prv Hv      
Pátek Č M Aj Č Tv      

Třída 4.A – třídní učitelka Mgr. Miroslava Svěcená

4.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Č M Vl Aj OSV      
Úterý Č M Č Tv      
Středa Č A M Vv Vv      
Čtvrtek Č M Vl Č Tv      
Pátek A Č M Pv Hv      

Třída 5.A Třídní učitelka Mgr. Lenka Kubíková

5.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Č M Č Osv      
Úterý Inf A Č M Pv  Tv    
Středa Č M A Vv Vv      
Čtvrtek Č M Tv

Hv

     
Pátek Č A M Vl Č      

Třída 6.A – třídní učitelka Mgr. Dana Štěpinová

6. A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Č M A Ov OSV    
Úterý M F Z D Pp Pv    
Středa M Č A Inf Tv Tv    
Čtvrtek Č A M F Z Hv    
Pátek Č D Vv Vv      

Třída 7.A – třídní učitelka Ing. Simona Rácová

7. A 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí   M Č Aj Nj OSV    
Úterý   Č M D Z Ov Hv    
Středa   Č M Mv A Tv Tv    
Čtvrtek   Č M A Z Vv Vv    
Pátek   M F D N Pv                 

Třída 8.A – třídní učitelka Mgr. Renata Kočovská

8.A 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí   M Č D N F OSV    
Úterý   Č M A Ch FCHP     
Středa   F Č M Z A   Pv   Vv
Čtvrtek   M Č N Hv Ov    
Pátek   Z A Ch D Tv Tv    

Třída 8.B – třídní učitelka Mgr. Iva Komžáková

8.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí   Č Ch M D A OSV    
Úterý   Č F M N   Vv Pv
Středa   Č M Z Ov Hv  A    
Čtvrtek   Č M F D Ch FChp    
Pátek   A Z N Tv Tv    

Třída 9.A – třídní učitelka Mgr. Kamila Ajšmanová

9.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí A Č F Ch  D OSv     
Úterý Č/M Č/M N Z   Ov   Hv
Středa Č A M Fg F Inf     
Čtvrtek M Č N D   Pv  Vv 
Pátek Č M A Ch Tv  Tv     

Třída 4.Z – třídní učitelka Mgr. Svitlana Gavryljuk

4.Z 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Č M A  OSV      
Úterý Č M Vl Vv Vv      
Středa Č M A Tv Č      
Čtvrtek Č M Vl Č Pv      
Pátek Č M A Hv Tv      

6.Z – třídní učitelka Mgr. Svitlana Gavryljuk

6.Z 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí  Č M A OSV     
Úterý Č M D Vv Vv    Pv Pv 
Středa Č M A Tv F      
Čtvrtek Č M D  Inf Ov    
Pátek Z F A Hv Tv      

7. 8. 9. Z – třídní učitelka Mgr. Svitlana Gavryljuk

7. 8. 9.Z 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí Č M A  OSV Z    
Úterý Č M D Vv Vv/Cvč    Pv  Pv
Středa Č M A Tv F Ch/Cvč  Ch  CvČ
Čtvrtek Č M D Z/Inf Ov    
Pátek Č/Cvč M/Ch A Hv Tv F