Pěvecký sbor Včelky

Zájmový útvar, ve kterém se pravidelně scházejí děti, jejichž společným zájmem je zpívání. Jedná se o přípravný sbor, kde se děti učí základům sborového zpívání. V průběhu roku mají zpěváci možnost účastnit se i pěveckých soustředění. Výsledky své práce zúročí na různých soutěžích, přehlídkách a vystoupeních pro veřejnost.

Kde a kdy kroužek pracuje?

Ve školní družině.

  • Ve čtvrtek 14:00 – 15:00.

 

Poplatek za pololetí je 150,– Kč (nákup notového materiálu, hudebních nástrojů apod.)

Vedoucí

  • Mája Malá