Vzdělávací programy

Mateřská škola – Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Základní škola – Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní škola praktická – Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní škola speciální – ve všech  ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální.

Jednotlivé vzdělávací programy najdete v sekci Dokumenty.