Základní škola – Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní škola praktická – Ve všech ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Základní škola speciální – ve všech  ročnících se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální.