Školní poradenské pracoviště

Základní informace:

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Účelem pracoviště je poskytovat poradenské služby žákům, pedagogům a zákonným zástupcům žáků. K hlavním cílům patří budování příznivého sociálního klimatu ve škole a v jednotlivých třídních kolektivech. Dalším z hlavních cílů je podpora aktivit, které vedou ke školní úspěšnosti žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

Naše ŠPP v současné době tvoří:

Výchovná poradkyně:

Mgr. Dana Štěpinová – oblast výchovného a kariérového poradenství

Kontakt:

 +420 482 341 031       

E-mail:

stepinova@skolaraspenava.net

Konzultační hodiny:

Vždy každé první pondělí v měsíci od 15:00 – 16:00 nebo dle individuální dohody.

 

Metodička  prevence:

Mgr. Renata Aygören – oblast prevence rizikových jevů

Kontakt:

 +420 482 341 030     

E-mail:

aygoren@skolaraspenava.net   

Konzultační hodiny:

Vždy každé první pondělí v měsíci od 15:00 – 16: 00 nebo dle dohody.

 

Speciální pedagožka:

Mgr. Petra Štychová – oblast speciálně pedagogického poradenství 

Kontakt:

 +420 482 319 382  

E-mail:

stychova@skolaraspenava.net   

Konzultační hodiny:

Vždy každé první pondělí v měsíci od 15:00 – 16: 00 nebo dle individuální dohody.

 

Školní poradenské pracoviště zpracovává Program poradenských služeb školy. Jednotliví pracovníci školního poradenského pracoviště předkládají plány práce své činnosti na každý školní rok. Svou odbornou činnost zahrnují rámcově do výroční zprávy školy.

Naším přáním je, aby školní poradenské pracoviště sloužilo rodičům, žákům, pedagogům a pomáhalo jim při zvládání a řešení nejrůznějších problémů, které se mohou v průběhu školního roku objevit, ať už se jedná o problémy výchovné, výukové či vztahové.

Plán práce školního poradenského pracoviště