Žákovský parlament

Při práci se žákovským parlamentem dlouhodobě spolupracujeme s CEDU.

Žákovský parlament ZŠ a MŠ Raspenava “Smědavská lupa“ funguje od září 2010. Založili jsme ho především proto, že jsme přesvědčeni o tom, že by žáci měli mít větší možnost podílet se na životě školy, měli by mít prostor k tomu, vyjadřovat se a spolurozhodovat o tématech, která se jich týkají. Náš parlament má každý rok okolo 16 členů, jsou to zástupci 4. až 9. ročníku. Setkáváme se pravidelně jednou týdně a při našich schůzkách připravujeme akce pro spolužáky ve škole, diskutujeme o aktuálních otázkách a problémech, které zástupci jednotlivých tříd dostanou od svých spolužáků, a plánujeme zlepšení, která by přispěla ke zpříjemnění našeho společného pobytu ve škole.  Z akcí, které jsme pro spolužáky připravili, můžeme jmenovat alespoň pravidelné pořádání „Barevného týdne“, školní diskotéku, „Pyžamový den“, celoškolní projekt „Bezpečná WC“ nebo „Čarodějnický den“. Naši parlamenťáci se zúčastnili konference k problematice fungování žákovských parlamentů v Hradci Králové, uspořádali pracovní setkání pro žákovské parlamenty z okolních škol našeho regionu a měli také v uplynulých dvou letech výjimečnou možnost představit svou činnost na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Ve školním roce 2012/2013 jsme také navázali užší spolupráci s žákovským parlamentem ZŠ Lesní v Liberci, ve které bychom v budoucnu rádi pokračovali.

Od začátku našeho fungování jsme jako jedna ze třinácti pilotních škol v ČR byli zapojeni do projektu „Respektující žákovský parlament“, který realizovalo občanské sdružení Gemini z Prahy, a který byl garantován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a financován ze státního rozpočtu ČR a z Evropských sociálních fondů. Na jaře 2013 se naše škola stala Konzultačním centrem pro žákovské parlamenty. V případě Vašeho zájmu se rádi podělíme o zkušenosti, které jsme v průběhu našeho fungování nasbírali.

Od začátku našeho fungování jsme jako jedna ze třinácti pilotních škol v ČR zapojeni do projektu „Respektující žákovský parlament“, který realizuje Centrum demokratického učení Praha, a který je garantován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je financován ze státního rozpočtu ČR a z Evropských sociálních fondů. Na jaře 2013 se naše škola stane regionálním konzultačním centrem v oblasti činnosti žákovských parlamentů. V případě Vašeho zájmu se rádi podělíme o zkušenosti, které jsme v průběhu našeho fungování nasbírali. 

Koordinátora žákovského parlamentu můžete kontaktovat zde. 

A jak vidí fungování žákovského parlamentu jeho členové?

„Přijde mi to jako příjemná mimoškolní aktivita, ve které můžeme udělat něco dobrého pro školu.“
                                                                                                                                          Pavlína, 9.A
„V ŽP jsem se cítil dobře. Během roku se zlepšilo prostředí školy. Nejvíce mě bavilo připravovat projekty, aby se žáci ve škole cítili lépe.“
                                                                                                                                          Marek 8.A
„V našem ŽP se cítím dobře, máme skvělý kolektiv a akce. Na setkání ŽP chodím, abych se zapojila do aktivit, které připravujeme. A co jsme ve škole změnili? Hlavně jsme urovnali vztahy mezi žáky. Z činnosti ŽP si nejvíce odnáším spolupráci a domluvu.“
                                                                                                                                          Míša, 9.A
„Zkušenosti z ŽP mi pomůžou například při nějakém pohovoru J. Také například při „přijímačkách“. Při nějakém moderování nebo prezentaci budu mít větší zkušenosti s publikem. Nejvíce mě během roku bavila příprava diskotéky. Měla největší úspěch.“
                                                                                                                                          Jakub, 8.A

 

 

Informace o žákovském parlamentu v Českém rozhlase

V prosinci 2013 jsme navštívili Český rozhlas Sever, kde jsme poskytli krátký informační rozhovor o žákovském parlamentu a Konzultačním centru pro žákovské parlamenty u nás ve škole.

Záznam rozhovoru zveřejníme ihned, jak to bude možné.