Dějepisný kroužek

Zájmový útvar pro děti se zájmem o historii pro žáky 6. – 9. ročníku.

Kde a kdy kroužek pracuje?

V hlavní budově školy,
ve čtvrtek od 14:00 hodin do 15:00 hodin

Vedoucí

Mgr. Dana Štěpinová