Respektující žákovský parlament

Naše škola je zapojena do projektu MODEL RESPEKTUJÍCIHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0027

Projekt Respektující žákovský parlament, organizuje občanské sdružení Gemini Praha. Jedná se o projekt financovaný z Evropských sociálních fondů. Naše škola by se měla stát (spolu s dalšími pěti vybranými školami z celé České republiky) pilotní školou s demokraticky fungujícím respektujícím žákovským parlamentem. Projekt hodnotíme jako vynikající, velmi dobře připravený a propracovaný.

Hlavním cílem projektu Model respektujícího žákovského parlamentu je zavádění modelu respektujícího žákovského parlamentu (RŽP) na základní školy v ČR. RŽP cíleně vychovává žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti, včetně podpory integrace sociokulturních menšin do života školy. Projekt reaguje na potřeby pedagogů v oblasti zřizování a fungování žákovských parlamentů a snaží se vyplnit mezeru v nabídce vzdělávání a metodické podpory v tématech výchovy k aktivnímu občanství.

Více informací naleznete na stránkách Respektujícího žákovského parlamentu.