Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska

Projekt usiluje o navrácení experimentu do výuky přírodovědných předmětů, konkrétně pro Fyziku, Chemii, Zeměpis a Přírodopis, tedy převážně pro druhý stupeň ZŠ. Moderní formou experimentů chce u žáků vzbudit větší zájem o tyto obory a zároveň zlepšit osvojení si probírané látky včetně nutnosti ovládnutí jisté manuální zručnosti při provádění experimentu. Celkově projekt míří na zvyšování klíčových kompetencí žáků v návaznosti na „barvitost a živost“ výuky při experimentu. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ze základních škol Frýdlantska, kde sociálně-ekonomická data v této oblasti nejsou nikterak příznivá (vysoká nezaměstnanost, nízké platové ohodnocení). Projekt přináší moderní pohled na výuku ve spojitosti s experimentem a žákům umožní praktické ověření naučených znalostí, a s ohledem na výše uvedené jim poskytne dostatečně podnětné prostředí, jež může vést k zvýšení zájmu o dané předměty, potažmo o celé vzdělávání. Jednotlivé partner. školy zapojí do projektu 741 žáků a 24 pedagogů.

 

Projekt skončil k 30. červnu 2013.