Volby do školské rady 2023

Vážení rodiče,

V souladu s ustanovením § 167 školského zákona se povinně zřizuje při základní škole školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Zákonní zástupci volí třetinu školské rady ze svých řad (tři zástupci v devítičlenné radě – zletilé osoby způsobilé k právním úkonům). Její pravomoci dále popisuje § 168 školského zákona. Ode dne přijetí této informace můžete v souladu s volebním řádem pro volby do školské rady předkládat volební komisi prostřednictvím třídních učitelů Vašich dětí své návrhy na kandidáty pro volby do školské rady. Váš návrh musí obsahovat:

  1. Návrh kandidáta
    1. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště kandidáta,
  2. Čestné prohlášení kandidáta
    1. vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou

      (formuláře si lze vyžádat v sekretariátu školy nebo přímo stáhnout zde dole na stránce).

V souladu s volebním řádem zveřejňuji jména kandidátů z řad oprávněných osob (zástupci z řad rodičů) pro volby do školské rady, které proběhnou v den konání třídních schůzek rodičů žáků, dne 21. listopadu 2023 od 15:15 do 16:30 hodin v budově 1. stupně ZŠ a od 16:15 do 17:30 hodin v hlavní budově školy.

Seznam kandidátů z řad rodičů:

  1. paní Barbora Koudelková, Za Mlýnem 807, Raspenava
  2. paní Kristýna Dubová, Za Mlýnem 820, Raspenava
  3. paní Miroslava Jandová, Luční 724, Raspenava
  4. pan Ing. Lukáš Rác, Moskevská 110, Raspenava

Formuláře ke stažení:

Návrh kandidáta

Čestné prohlášení kandidáta