Inkluzivní vzdělávání

Od školního roku 2009/2010 je naše škola zapojena do projektu CPIV – Centra podpory inkluzivního vzdělávání a spolupracuje s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání v Mostě.

Cílem projektu je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na základních školách v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností a schopností žáků.

Více informací naleznete na stránkách Centra podpory inkuzivního vzdělávání.

Projekt skončil k 31. prosinci 2012.

Partneři projektu