GDPR

Zásady zpracování osobních údajů Základní školy a Mateřské školy, Raspenava

 Vážení rodiče,

 na tomto místě si Vás Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje, případně osobní údaje Vašeho dítěte?

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace, Fučíkova 430, 463 61 Raspenava.

2. Jak mohu správce osobních údajů kontaktovat?

Základní školu a Mateřskou školu Raspenava, okres Liberec – příspěvkovou organizaci jako správce můžete kontaktovat na adrese:

Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace

Fučíkova 430, 463 61 Raspenava

Tel.:              482 319 003

E-mail:         skola@skolaraspenava.net

ID datové schránky: kkamg4t

 

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Základní školy a Mateřské školy, Raspenava?

Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

 Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8 

Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c                

4. Kdy se mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje Vašeho dítěte, resp. Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

5. Jaké osobní údaje a proč Základní škola a Mateřská škola, Raspenava zpracovává?

Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy či poskytovat školské služby (např. školní stravování). 

6. Předáváte osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. zajištění výuky na dálku nebo předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace harmonizačního pobytu apod.). Dále ukládáme některé údaje žáků na serverech společnosti Bakaláři, která pro nás zajišťuje vedení školní matriky. 

7. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii. [K1] 

Níže přehledně uvádíme, které nástroje používáme a komu osobní údaje do třetích zemí předáváme:

Osobní údaje, které zpracováváme

Účel zpracování/Právní důvod zpracování

Společnost a země předání

Využitý prostředek

Údaje o nastavení prohlížeče

Analýza návštěvnosti webových stránek – oprávněný zájem správce

Google Inc. – USA

Google Analytics


8. Domnívám se, že nezpracováváte správně osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte;
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Dal jsem za své dítě souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

12. Je prostor Základní školy a Mateřské školy Raspenava monitorován kamerovým systémem?

Kamerovým systémem je monitorován pouze prostor mateřské školy. Důvodem pro instalaci kamerového systému je oprávněný zájem školy na ochraně svého majetku před poškozením a krádeží, jakož i majetku dětí a zaměstnanců před poškozením a krádeží a bezpečnost a ochrana života a zdraví dětí, zaměstnanců a dalších osob, které se nacházejí v prostorách mateřské školy. 

Záznam z kamerového systému je v případě těchto kamer uchováván po dobu tří dnů.