Školní jídelna

Vedoucí školního stravování:

 • paní Jitka Malá

Přihlašování a odhlašování obědů

 • nejpozději den předem do 14:00 hodin 
 • odhlašování nejpozději do 6:00 hodin ráno v daný den
 • elektronicky pomocí aplikace Strava.cz
 • na webu strava.cz
 • osobně v mateřské škole, Luhová 160
 • telefonicky na tel. 487 953 581
 • v první den nemoci nebo v případě jiného důvodu, kdy nemůže dítě jít na oběd, je možné oběd vyzvednout a odnést domů

Placení obědů

 • upřednostňujeme platby bankovním převodem, zřiďte si, prosím, trvalý příkaz
 • nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. (Tzn. například na září musí být platba provedena nejpozději do 25. srpna.) 

Trvalým příkazem zasílejte stravné na účet školy 123-1341880207/0100, variabilní symbol Vám sdělíme při registraci na Váš e-mail.

Možnost výběru ze dvou jídel

Od 1. září 2021 je možné vybírat oběd ze dvou jídel (týká se pouze žáků základní školy). Volbu mezi jednotlivými jídly je nutné provést vždy 2 dny předem, nebo na celý týden dopředu, nejlépe ve čtvrtek, kdy je k dispozici jídelní lístek na následující týden. Změna se provádí v mobilní aplikaci, na www.strava.cz nebo u vedoucí stravování na tel. čísle 487 953 581 u paní Jitky Malé. V případě, že výběr nebude proveden, má strávník nastavený oběd č. 1.

Ceny obědů platné od 1. září 2021

 • do 6 let (MŠ)   39,- Kč (trvalý příkaz včetně školného 1070 ,- Kč / měsíc)
 • nad 6 let (MŠ) 46,- Kč (trvalý příkaz 1020,- Kč / měsíc)
 • 6 – 10 let         26,- Kč (trvalý příkaz 580,- Kč / měsíc)
 • 11 – 14 let       28,- Kč (trvalý příkaz 620,- Kč / měsíc)
 • 15 a více let     29,- Kč (trvalý příkaz 640,- Kč / měsíc)
 • cizí strávníci     70,- Kč (trvalý příkaz 1540,- Kč / měsíc)

Žáci se do jednotlivých kategorií strávníků zařazují vždy na celý školní rok (od 1. září do 31. srpna). V průběhu školního roku se kategorie nemění. To znamená, že pokud například strávník, kterému je 10 let, dovrší v březnu 11. rok věku, je již od září daného školního roku zařazen v kategorii 11 – 14 let.

Výdej obědů

 • cizí strávníci: 11:30 – 12:00 hod.
 • žáci naší školy: 12:00 – 14:00 hod.