Vedoucí školního stravování:

 • paní Tereza Ječná

Přihlašování a odhlašování obědů

 • nejpozději den předem do 13:00 hodin 
 • elektronicky pomocí aplikace Strava.cz
 • na webu strava.cz
 • osobně v mateřské škole, Luhová 160
 • telefonicky na tel. 487 953 581
 • v první den nemoci nebo v případě jiného důvodu, kdy nemůže dítě jít na oběd, je možné oběd vyzvednout a odnést domů

Placení obědů

 • upřednostňujeme platby bankovním převodem, zřiďte si, prosím, trvalý příkaz
 • nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. (Tzn. například na září musí být platba provedena nejpozději do 25. srpna.) 

Trvalým příkazem zasílejte stravné na účet školy 123-1341880207/0100, variabilní symbol Vám sdělíme při registraci na Váš e-mail.

 

Ceny obědů platné od 1. ledna 2020

 • do 6 let (MŠ)   34,- Kč (trvalý příkaz včetně školného 960,- Kč / měsíc)
 • nad 6 let (MŠ) 39,- Kč (trvalý příkaz 860,- Kč / měsíc)
 • 6 – 10 let         25,- Kč (trvalý příkaz 550,- Kč / měsíc)
 • 11 – 14 let       27,- Kč (trvalý příkaz 600,- Kč / měsíc)
 • 15 a více let     28,- Kč (trvalý příkaz 650,- Kč / měsíc)
 • cizí strávníci     65,- Kč (trvalý příkaz 1450,- Kč / měsíc)

Žáci se do jednotlivých kategorií strávníků zařazují vždy na celý školní rok (od 1. září do 31. srpna). V průběhu školního roku se kategorie nemění. To znamená, že pokud například strávník, kterému je 10 let, dovrší v březnu 11. rok věku, je již od září daného školního roku zařazen v kategorii 11 – 14 let.

Výdej obědů

 • cizí strávníci: 11:30 – 12:00 hod.
 • žáci naší školy: 12:00 – 14:00 hod.