Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že ve školním roce 2020/2021 probíhalo vzdělávání velmi často distanční formou, nepodařilo se nám probrat všechna témata vzdělávacího obsahu tak, jak je máme v našem školním vzdělávacím programu. Abychom mohli naplnit stanovené výstupy školního vzdělávacího programu, upravili jsme rozvržení učiva pro další školní rok. V příložených souborech můžete vidět, která témata jsme probrali, která budou přesunuta do příštího školního roku a která budou vypuštěna.
Označení ročníků odpovídá školnímu roku 2020/2021.

Žáci se sniženými výstupy:

Mgr. Petr Chvojka