BESÍDKA KE DNI MATEK
Vážení rodiče a přátelé sborového zpívání. Dětský pěvecký sbor Včelky a děti ze školní družiny (1.oddělení) Vás srdečně zvou v úterý 7. 5. na naši tradiční besídku, kterou spolu s dětmi připravujeme při příležitosti oslavy DNE MATEK.

Bližší informace naleznete v přiloženém plakátu.

Mája Malá