Vážení rodiče,
od 3. ledna 2022 dochází ke změnám v testování žáků:

 • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Pokud bude někdo při čtvrtečním testování pozitivní, musí se podrobit PCR testu a my Vás informujeme, jakým způsobem bude Vašemu dítěti vystavena žádanka.
  • Ostatní spolužáci ze třídy nejdou automaticky do karantény, ale budou se testovat každý den až do doby, kdy bude známý výsledek PCR testu pozitivního spolužáka.
  • Pro tyto spolužáky platí speciální režimová opatření:
   • povinné nošení roušky (respirátoru) po celou dobu pobytu ve škole;
   • vykonávání aktivit odděleně od ostatních skupin ve škole (zachování principu homogenity skupiny);
   • používání určeného WC;
   • při jídle rozestup alespoň 1,5 metru, ve školní jídelně mohou žáci z dané třídy sedět u jednoho stolu, ale musí mít odstup od žáků z jiných tříd;
 • Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.
 • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
 • Testování se netýká dětí v mateřské škole.

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.) 

Podrobnější informace najdete v informačním letáku MŠMT.

Mgr. Petr Chvojka