Vážení rodiče,
od pondělí 31. ledna 2022 se mění pravidla testování žáků. Nově se nemusí testovat ti žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 (uplynula u nich doba nařízené izolace) a od pozitivního PCR testu neuplynulo více, než 30 dní. 
Tuto skutečnost je však nutno doložit (potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho postoupení). V této ochranné lhůtě též nebude nařizována karanténa.

Děkuji za spolupráci,

Mgr. Petr Chvojka