Vážení rodiče,
povinná školní docházka v roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a pro děti, které měly v loňském školním roce odklad školní docházky. Vzhledem k současné situaci proběhne s největší pravděpodobností zápis bez přítomnosti dětí.

Zápis proběhne ve třech fázích:
  1. Vyplňování žádostí o přijetí k povinné školní docházce (od 6. dubna 2021 do 23. dubna 2021)
  2. Sběr vyplněných žádostí (26. dubna 2021)
  3. Vyhodnocování žádostí a vydání rozhodnutí (27. dubna – 30. dubna 2021)
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022, je nutné v době zápisu předložit:
  • posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) 
  • posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dne 27.4.2021 se můžete od 14:30 do 16:00 hodin v hlavní budově školy vyjádřit k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí. V tomto termínu bude možné též podepsat žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v případě, že jsme Vám žádost tiskli.
K vyplnění žádosti o přijetí využijte, prosím aplikaci Zápisy Online – klepněte, prosím na banner. (aplikace bude přístupná od 6. dubna 2021).

V případě dotazů, prosím volejte na 777 977 657.

Mgr. Petr Chvojka