Oznámení o konání zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

 Повідомлення про запис до Дошкільнo вихованняна навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Od 14. 6. do 17. 6. 2022 si můžete v budově mateřské školy, Luhová 160, Raspenava vyzvednout Žádost k předškolnímu vzdělávání a Přihlášku k předškolnímu vzdělávání

Termín zápisu / Дата та час запису27. 6. 2022 od 8:30 do 11:30 hodin
27 червня 2022 р. з 8:30 до 11:30   

Místo zápisu / Місце запису: budova Mateřské školy, Raspenava,  Luhová 160

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. Vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 2. Vyplněnou a lékařem potvrzenou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání
 3. Vízový doklad dítěte документ дитини, в якому є віза
 4. vízový doklad dítěte документ дитини, в якому є віза

Kritéria pro přijetí:
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace, budou přijímány děti v tomto pořadí:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy.
 2. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové mateřské školy, které k 31. 8.2022 dovrší čtvrtého roku věku.
 3. Dítě s trvalým pobytem v obci Raspenava, které dovrší k 31. 8. 2022 třetího roku věku.
 4. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Raspenava, které dovrší k 31. 8. 2022 třetího roku věku.

V rámci jednotlivých kritérií budou děti přijaty dle data narození, a to od věkově starších.

Školský obvod spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace, tvoří území obce Raspenava.

Škola může přijmout děti pouze do naplnění kapacity školy (kapacita je v tuto chvíli naplněna).

V /м. Raspenavě  dne/дата 10. 6. 2022
Zdeňka Machová

Mgr. Petr Chvojka