Vážení rodiče,
zveme Vás a Vaše děti na zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Zápis se uskuteční dne 10. května 2022.

  1. Vyzvedněte si potřebné formuláře v mateřské škole (ve dnech 6.4.2022 – 26.4.2022 vždy od pondělí do čtvrtka od 11:30 do 14:30 hodin) Formuláře můžete též stáhnout z našeho webu zde.
  2. Odevzdejte vyplněné formuláře v mateřské škole dne 10.5.2022 od 8:30 do 11:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin.
  3. Vyzvedněte si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude též zveřejněn v aktualitách na našich webových stránkách.

Tento zápis se týká pouze dětí s trvalým bydlištěm v Raspenavě. Zvláštní zápis pro cizince se uskuteční  po 1. červnu 2022. Termín bude upřesněn.

Veškeré informace k zápisu najdete též na přiloženém plakátku.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Petr Chvojka