Vážení rodiče,
v pondělí 11. dubna 2022 jsme pořádali zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023. Obdrželi jsme celkem 38 žádostí o přijetí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. 12 rodičů požádalo pro své děti o odklad školní docházky. Do první třídy základní školy tedy nastoupí zřejmě 26 dětí. Přijetí konkrétních dětí si můžete zkontrolovat v přiloženém souboru.

Soubor s výsledky zápisu

Na všechny naše budoucí prvňáčky se těšíme.

Mgr. Petr Chvojka