Vážení rodiče a přátelé sborového zpívání,
srdečně Vás zveme ve čtvrtek 21.12. 2023 na pěvecké vystoupení DPS Včelky a dětí ze školní družiny. 
 
Mgr. Petr Chvojka