Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci nebude možné, aby si žáci 3. – 9. ročníku vyzvedli vysvědčení osobně ve škole v poslední den 1. pololetí (28. ledna 2021).

Dle pokynů MŠMT je možné vysvědčení nebo výpis z vysvědčení žákům předat i po tomto termínu, nejdéle však  třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Posunutí termínu předání výpisu vysvědčení nás však nezbavuje povinnosti Vás informovat o výsledcích vzdělávání Vašeho dítěte. Výsledné známky za první pololetí školního roku 2020/2021 budou přístupné v elektronické žákovské knížce (Bakaláři) na webové adrese skolaraspenava.bakalari.cz. Tam si v nabídce Klasifikace zvolíte Pololetní klasifikace.

Zde si můžete prohlédnout stručný návod na zobrazení pololetní klasifikace (ve druhé části dokumentu je postup pro zobrazení pololetní klasifikace v mobilní aplikaci, pokud ji používáte).

V případě nejasností nebo potíží s přihlášením mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Petr Chvojka