Vítejte v Základní škole a Mateřské škole Raspenava

 

  • Mateřskou školu najdete v Luhové ulici, v nové budově.
  • Hlavní budova s 2. stupněm základní školy a základní  školou speciální je ve Fučíkově ulici.
  • Budova 1. stupně základní školy, školní družina, školní klub a školní jídelna se nacházejí v Moskevské ulici u paneláků.

Aktuality

Aktuálně z naší školy

Odkazy

Rychlé odkazy

Sdružení rodičů a přátel školy

Složení školské rady

Příspěvky na akce, které se týkají reprezentace školy (cestovné, startovné, ceny, bude-li akce pořádaná školou)…

Školní projekty

Projekty do kterých jsem se zapojili

Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska, Partnerství škol a zaměstnavatelů a další

Dokumenty ke stažení

Formáty v PDF

Organizační řád školy, Školní vzdělávací program, Výroční zprávy, Pro rodiče, Rozpočet

KROUŽKY

Mimoškolní aktivity a kroužky

Národní házená

Jediná česká původní míčová hra s dlouholetou tradicí v našem městě. Sportovní aktivita určená chlapcům i dívkám všech věkových kategorií. Herní systém je situován do víkendových turnajů, kdy se střetávají družstva z celých severních Čech.

Pěvecký sbor Včelky

Zájmový útvar, ve kterém se pravidelně scházejí děti, jejichž společným zájmem je zpívání. Jedná se o přípravný sbor, kde se děti učí základům sborového zpívání. V průběhu roku mají zpěváci možnost účastnit se i pěveckých soustředění. Výsledky své práce zúročí na různých soutěžích, přehlídkách a vystoupeních pro veřejnost.

Keramický kroužek

Zájmový útvar určený pro chlapce a dívky z 2. – 9. tříd. Mladí výtvarnící se učí pracovat s keramickou hlínou, glazurou, barvítky atd. Během školního roku budou vytvářet drobné dekorativní a dárkové předměty. Pro rodiče a veřejnost připraví několik tématických výstav.

Výtvarný kroužek

V kroužku Šikovná sovička se děti naučí spoustu nových a zajímavých věcí. Vyzkouší si různé výtvarné techniky, např. koláž, tupování, ubrouskovou techniku, batikování, malbu voskem, výrobu svíček a další…

Kroužek Zálesák

Kroužek Zálesák je určen všem dětem základní školy, chlapcům i děvčatům. Naše činnost je zaměřena na pomoc myslivosti. To znamená, že především poznáváme naši zvěř a její životní prostředí a pomáháme jí přežít nepříznivé zimní období.