Vážení rodiče,
dnes byl potvrzený Covid pozitivní případ v 1. A. Z tohoto důvodu musí celá třída nastoupit do karantény – 10 dní od posledního kontaktu s pozitivním. Ten byl 15. února 2021.

  • Během této doby musí děti setrvat doma – nevydávat se za kamarády/příbuznými ani nepřijímat doma návštěvy.
  • Informaci o skutečnosti, že jsou děti v karanténě, prosím nahlaste ošetřujícím lékařům dětí.
  • V rámci karantény musí děti absolvovat jedno PCR testování na COVID, které proběhne hromadně, v budově 1. stupně ZŠ v úterý února 2020 v 8:30 hodin.
  • Prosíme, je nezbytně nutné, abyste se s dětmi zúčastnili právě tohoto hromadného odběru, stojí to hodně práce a sil a sanita již s termínem počítá. Týmy sanit nás prosí, aby v tomto zimním počasí dotčení počítali s možným zpožděním sanity až o 30 min. z důvodu špatné sjízdnosti vozovek.
  • I přes negativní výsledek testu musí děti v karanténě do 25.2.2021 (včetně) setrvat, jelikož i ke konci karantény se mohou objevit klinické potíže. Doma musí setrvat také do doby, než dorazí výsledek testu formou SMS.
  • Z informací od Krajské hygienické stanice v Liberci víme, že k přenosu v dětských kolektivech dochází. Děti mívají často bezpříznakový průběh nemoci. Díky testování je můžeme odhalit, a lze tak zamezit přenosu na rodiče/prarodiče, a od nich zase dále do jejich zaměstnání. Vyhledání i bezpříznakových nemocných, jejich izolace a podchycení blízkých kontaktů, je cesta ke zvládnutí situace.
  • Nástup do školy tedy předpokládáme nejdříve 26. února 2021.
  • Pokud někdo z testované skupiny vyjde pozitivně, bude se karanténa pro zbytek kolektivu.
  • Ten, kdo prodělal onemocnění Covid v posledních 90 dnech a nemá žádné příznaky, nemusí být v karanténě a nemusí být testován. Je ale důležité sledovat svůj zdravotní stav.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Petr Chvojka