Vážení rodiče,

informuji Vás o nových pravidlech provozu školy po jarních prázdninách (platné od 19. února 2022). Jedná se o velké rozvolnění:

  • končí testování žáku ve škole na Covid 19​
  • školní výlety, třídní schůzky, dny otevřených dveří, divadelní představení, koncerty… nejsou podmíněny OTN (očkování, testování, nemoc) (maximální počet 500 osob)
  • volnočasové aktivity – nejsou podmíněny OTN  (max. počet 500 osob)
  • provoz školní jídelny není omezen počtem osob u stolu.

Nadále platí, že dítě, které má příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy. V tomto případě není možné takového žáka vpustit do školy.

Stále platí také povinnost nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu respirátorem nebo chirurgickou rouškou.  Z této povinnosti jsou vyjmuty:

  • děti v MŠ
  • žáci ve třídě, kteří jsou usazení na místech při výuce
  • žáci při výuce Tv, Hv
  • osoby s poruchou intelektu, autistického spektra…
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo chirurgickou roušku (nutno doložit lékařským potvrzením)

Děkuji za spolupráci
Mgr. Petr Chvojka​