Vážení rodiče,
MŠMT od pondělí 13. září upravuje podmínky provozu škol takto:

  • Nebude probíhat screeningové testování žáků.
  • V platnosti zůstávají pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách:
    • Žáci a zaměstnanci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy.
    • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemusí nosit ochranu dýchacích cest při vzdělávání ve třídě.
  • Výuka tělesné výchovy může být uskutečňována i ve vnitřních prostorách bez nutnosti dodržovat rozestupy 1,5 m.
  • Při výuce plavání se ruší povinnost doložení OTN (očkování, prodělaná nemoc, negativní test), pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná pouze žáci jedné školy.

Přeji příjemný víkend,

Mgr. Petr Chvojka