Vážení rodiče,
od pondělí 12. dubna 2021 bude možné obnovit prezenční výuku dětí na 1. stupni ZŠ rotačním způsobem. Rotační výuka bude probíhat následovně:
Od 12.4.2021 (liché týdny) prezenční výuka 1. A, 1. B, 2. A; distanční výuka 3. A, 4. A, 5. A.
Od 19.4.2021 (sudé týdny) prezenční výuka 3. A, 4. A, 5. A; distanční výuka 1. A, 1. B, 2. A.
Výuka se takto bude po týdnech střídat.
Osobní přítomnost dětí ve škole je podmíněna testováním, které bude probíhat 2x týdně.
Jak probíhá testování můžete vidět ve videu.
Informace pro rodiče o testování dětí.

U dětí 1. – 3. ročníku je při testování umožněna asistence třetí osoby (zákonného zástupce).
Dále je nutná ochrana dýchacích cest dětí zdravotní obličejovou maskou (chirurgická rouška), po celou dobu pobytu ve škole (školském zařízení).
Podrobnější informace o organizaci výuky v lichých týdnech (od 12. dubna 2021, týká se 1.A, 1.B a 2.A a speciálních tříd).
Podrobnější informace o organizaci výuky v sudých týdnech (od 19. dubna 2021, týká se 3.A, 4.A a 5.A)

Škola poskytuje konzultace pro žáky 9. ročníku jako přípravu na přijímací zkoušky systémem 6 žáků – 1 vyučující.
I nadále je možné poskytovat v případě zájmu konzultace 1 žák – 1 učitel a 6 žáků – 1 učitel pro žáky ze sociálně slabého prostředí nebo ohrožených neprospěchem.
Mateřská škola i základní škola umožňuje osobní přítomnost dětem IZS.
V případě dotazů a nejasností mě, prosím kontaktujte (Škola na dlani, skola@skolaraspenava.net, 777 977 657).

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Petr Chvojka