Volby do školské rady

Volby do školské rady

Vážení rodiče,v souladu s ustanovením § 167 školského zákona se povinně zřizuje při základní škole školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Zákonní zástupci volí třetinu školské rady ze...
Volby do školské rady

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2021

Vážení rodiče,v pondělí 26. dubna 2021 jsme vyhodnotili žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Obdrželi jsme celkem 25 žádostí o přijetí. Všechny děti byly zapsány a přijaty k základnímu vzdělávání. 4 rodiče budou žádat pro své děti o...
Volby do školské rady

Informace o zpracování a ukládání osobních údajů v souvislosti s testováním žáků

Vážení rodiče,vzhledem k testování žáků ve školách na COVID 19 jsem povinen Vás informovat o zpracování a ukládání osobních údajů v souvislosti s testováním. Jedná se o jednání v souvislosti s platnou legislativou v rámci GDPR.Veškeré informace najdete v přiloženém...